VELDKANTOOR TRAINEESHIP

10-12 maanden voor afgestudeerden met een Masterdiploma en/of 2+ jaar relevante werkervaring op Hbo-niveau.

Een IJM traineeship geeft pas-afgestudeerden met relevante professionele ervaring, de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden in te zetten voor de strijd tegen onrecht. De traineeships bij onze veldkantoren zijn ontwikkeld om professionals de mogelijkheid te geven om te werken bij een van onze kantoren in het veld. Trainees nemen deel aan het werk in rechtsbescherming van slachtoffers van onderdrukking en mensenrechtenschending.

Als internationale trainee doe je praktische ervaring op door het werk dat je bij een IJM veldkantoor doet, zoals het opkomen voor cliënten gedurende juridische processen bij sekshandel, slavernij, verkrachtingen, illegale detentie, politiegeweld, illegale landonteigening en burgerrechten.

Trainees werken samen met IJM veldkantoormedewerkers in gebieden zoals juridische belangenbehartiging en –trainingen; coördinatie van nazorg en coaching; zakelijke relaties, externe relaties, project management en andere specialistische projecten. De kantoren variëren in omvang van 10 tot 60 werknemers en bieden professionele ervaring en geven een volledig beeld van het werk aan de frontlinie van internationaal mensenrechtenwerk.

Elk kantoor wordt geleid door een IJM velddirecteur met ervaring in mensenrechten, christelijk leiderschap en kantoor management. Terwijl de meerderheid van de IJM veldkantoormedewerkers uit de omgeving komen , heeft elk kantoor ook internationale medewerkers, stagiaires en trainees.

Opleiding en werkervaring
Veldkantoor trainees moeten in het bezit zijn van een bachelor diploma en vereisen vaak een Masterdiploma. Velkantoor traineeships zijn ontwikkeld voor ervaren professionals die 2 tot 3 jaar ervaring hebben in hun vakgebied.

Christelijk geloof
IJM verwacht van alle trainees en stagiairs dat zij een volwassen orthodox christelijk geloof hebben zoals geformuleerd in de Apostolische geloofsbelijdenis.

Taal
In alle veldkantoren is Engels de voertaal, behalve de kantoren in Latijns Amerika. Van kandidaten voor de kantoren in Guatemala of Bolivia wordt verwacht dat zij vloeiend of een voldoende beheersing van de Spaans taal hebben.

De meeste veldkantoren bieden de mogelijkheid voor een stageplek. IJM selecteert de meest geschikte kandidaat en bepaald dan de specifieke opdrachten gebaseerd op interesses van de kandidaat en noden van het kantoor. De stage zal bestaan uit een vijfdaagse 40-urige werkweek.

Kandidaten die geselecteerd worden om deel te nemen aan een programma worden onderworpen aan een achtergrond check op veiligheid vooraf aan de uitzending.

Oriëntatieweek
Het stageprogramma begint met een verplichte oriëntatieweek op IJM’s hoofdkantoor in Washington, D.C. De sessies worden geleid door IJM’s senior leiders en werknemers. In deze week leren nieuwe stagiairs over IJM’s geschiedenis, geestelijke fundamenten, bedrijfsfilosofie, juridische en onderzoeksstrategieën en de huidige operaties die wereldwijd worden uitgevoerd. operations. Uitzending naar het betreffende veldkantoor begint gelijk na afloop van de oriëntatieweek.

Huisvesting, reis en veiligheid
De IJM medewerkers zullen stagiaires assisteren met het vinden van passende huisvesting in de buurt van het veldkantoor. De stagiair wordt opgehaald van het vliegveld en wegwijs gemaakt worden in de nieuwe omgeving en cultuur. Het reizen en wonen in een ontwikkelingsland vraagt van de stagiair veiligheidsmaatregelen en oplettendheid op risico’s. Vanuit IJM zal een nieuwe stagiair hier in getraind en ondersteund worden.

Kosten
Een traineeship bij IJM is onbetaald. Door middel van fondswerving via kerk en persoonlijk netwerk zijn alle trainees succesvol gebleken in het voorzien van de kosten. We moedigen sollicitanten aan om een traineeship als een mogelijkheid te zien die professionele vaardigheden biedt ter voorbereiding van een carrière of vervolgstappen.

Stagiairs zijn verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten die de stage bij IJM met zich mee brengt. Kosten bestaan uit:

  • Huisvesting en reiskosten in en naar Washington, D.C. voor IJM|Orientation;
  • Reis- en ziektekostenverzekering en benodigde vaccinaties;
  • Paspoort, visa en werkvergunningskosten;
  • Reiskosten naar het toegewezen veldkantoor;
  • Algemene maandelijkse leef kosten gedurende de tijd bij het veldkantoor;
  • andere algemene leef- en vrijetijdskosten.