VELDKANTOOR STAGE

10-12 maanden voor huidige studenten en afgestudeerden.

Voor actuele aanmeldingsdata zie website HQ

De stages bij veldkantoren zijn ontwikkeld om afgestudeerden een kans te geven om te dienen in een van IJM’s veldkantoren. Stagiaires zullen deelnemen aan het werk van rechtsbescherming van slachtoffers van geweld, onderdrukking en mensenrechtenschendingen.

Stagiaires en trainees doen praktische ervaring op door werkzaamheden bij een IJM veldkantoor die cliënten vertegenwoordigen in processen van sekshandel, slavernij, verkrachting, illegale detentie, politiegeweld, illegale landonteigening en burgerschapsregistratie.

Stagiaires werken samen met werknemers van een IJM veldkantoor in vakgebieden zoals juridische belangenbehartiging, nazorgcoördinatie, administratieve ondersteuning, relatie management externe contacten, project management en speciale projecten. De kantoren variëren in grootte van 10 tot 60 weknemers, waardoor er voldoende mogelijkheden bestaan om professionele ervaring op te doen en compleet beeld kan vormen van de frontlinies van internationaal mensenrechtenwerk. Terwijl de meerderheid van de IJM veldkantoormedewerkers uit de omgeving komen , heeft elk kantoor ook internationale medewerkers, stagiaires en trainees.

Opleiding
Kandidaten moeten ten minste het eerste jaar van hun universitaire opleiding rechten succesvol hebben afgerond met een Propedeuse. Hoewel IJM ook sollicitaties van studenten zonder diploma maar met voldoende en relevante werkervaring in hun vakgebied in overweging zal nemen.

Christelijk geloof
IJM verwacht van alle trainees en stagiairs dat zij een volwassen orthodox christelijk geloof hebben zoals geformuleerd in de Apostolische geloofsbelijdenis.

In alle veldkantoren is Engels de voertaal, behalve de kantoren in Latijns Amerika. Van kandidaten voor de kantoren in Guatemala of Bolivia wordt verwacht dat zij vloeiend of een voldoende beheersing van het Spaans hebben.

De meeste veldkantoren bieden de mogelijkheid voor een stageplek. IJM selecteert de meest geschikte kandidaat en bepaald dan de specifieke opdrachten gebaseerd op interesses van de kandidaat en noden van het kantoor. De stage zal bestaan uit een vijfdaagse 40-urige werkweek.

Kandidaten die geselecteerd worden om deel te nemen aan een programma worden onderworpen aan een achtergrond check op veiligheid vooraf aan de uitzending.

IJM Orëntatieweek
Het stageprogramma begint met een verplichte oriëntatieweek op IJM’s hoofdkantoor in Washington, D.C. De sessies worden geleid door IJM’s senior leiders en werknemers. In deze week leren nieuwe stagiairs over IJM’s geschiedenis, geestelijke fundamenten, bedrijfsfilosofie, juridische en onderzoeksstrategieën en de huidige operaties die wereldwijd worden uitgevoerd. operations. Uitzending naar het betreffende veldkantoor begint gelijk na afloop van de oriëntatieweek.

Huisvesting, reis en veiligheid
De IJM medewerkers zullen stagiaires assisteren met het vinden van passende huisvesting in de buurt van het veldkantoor. De stagiair wordt opgehaald van het vliegveld en wegwijs gemaakt worden in de nieuwe omgeving en cultuur. Nieuwe stagiairs zullen getraind worden in veiligheidsmaatregelen voordat ze op locatie zijn, maar IJM moedigt hen ook aan om bewust te zijn van de risico’s van reizen en wonen in een ontwikkelingsland.

Kosten
Alle stageplekken bij IJM zijn onbetaald. Door middel van fondswerving via kerk en persoonlijk netwerk zijn alle stagiairs succesvol gebleken in het voorzien van de kosten. We moedigen sollicitanten aan om de stage als een mogelijkheid te zien die professionele vaardigheden biedt ter voorbereiding van een carrière of vervolgstappen.

Stagiairs zijn verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten die de stage bij IJM met zich mee brengt. Kosten bestaan uit:

  • Huisvesting en reiskosten in en naar Washington, D.C. for IJM|Orientation;
  • Reis- en ziektekostenverzekering en benodigde vaccinaties;
  • Paspoort, visa en werkvergunningskosten;
  • Reiskosten naar het toegewezen veldkantoor;
  • Algemene maandelijkse leefkosten gedurende de tijd bij het veldkantoor;
  • Andere algemene leef- en vrijetijdskosten.