Tobias van Sijll

Digital Engagement

“Als ik verhalen hoor van de arbeider die met zijn gezin in de steengroeve gevangen zit en zijn schuld niet kan afbetalen, of het meisje dat elke avond in een donker kamertje voor een webcam wordt gezet, dan keert mijn maag om. Het grootste deel van onze wereldbevolking wordt niet beschermd door rechtssystemen en ik kan niet stil blijven zitten als ik daar over nadenk.

Het is een voorrecht om in Nederland een klein schakeltje te kunnen zijn binnen een internationale organisatie die de diepste oorzaken van armoede en onrecht aanpakt. Een organisatie die letterlijk het recht van de zwakste individuen beschermt én complete rechtssystemen helpt hervormen. Net zolang totdat ieder mens écht vrij is.”

Tobias is in juni 2018 deel van het IJM team in Nederland geworden en wil als Online Mobilizer zo veel mogelijk mensen laten aansluiten bij die missie en het werk van IJM.