Pieter Klop

Lid (financien & organisatie)

Hoofd- en nevenfuncties:

- Partner bij Public Values BV