Gert-Jan Segers

Adviseur Bestrijding Mensenhandel

Tijdens mijn tien jaar aan het Haagse Binnenhof was de strijd tegen mensenhandel een belangrijk onderdeel van mijn politieke missie. Dat begon met een ontmoeting met slachtoffers van gedwongen prostitutie die diepe indruk op me hebben gemaakt. Dat de ene mens door andere mensen wordt uitgebuit en ook echt kapot wordt gemaakt, raakte me niet alleen heel diep, maar maakte me ook enorm strijdbaar. Dat International Justice Mission precies hen wil bevrijden en met het oog op hen rechtssystemen wil versterken, maakt dat ik dat ik uit volle overtuiging deel ben gaan uitmaken van het team van IJM. Ik help bij de versterking van de positie van IJM in nationale en internationale netwerken waarin wordt samengewerkt in de strijd tegen moderne slavernij.

Ik ben sinds 1997 getrouwd met Rianne en we hebben in Anne (1998), Eline (2000) en Nora (2003) drie geweldige dochters. Ik heb in Leiden politicologie en in Washington DC internationale betrekkingen gestudeerd. Sinds 2008 wonen we als gezin in Amersfoort.