Deborah Voordewind

Strategic Partnerships

Deborah Voordewind is bij IJM verantwoordelijk voor Strategische Partnerschappen. “Juist in samenwerking met partners hebben we meer impact. Samen met partners ontwikkelen we strategieën om het bestaan van slavernij en onze aanpak bekend te maken. Ik bezoek met vertegenwoordigers van stichtingen en ondernemers ons werk in het veld. De verhalen uit het veld vertalen we samen naar impactvolle en strategische events om nog meer mensen te betrekken bij onze missie en om nieuwe (financiële) partners aan te trekken. Maar ook om de hier in Nederland aanwezige kennis en ervaring in te zetten in de strijd tegen mensenhandel en slavernij.”

Voordat Deborah bij IJM kwam werken, heeft zij in verschillende landen gewerkt. Zo werkte zij met straatkinderen in Brazilië en met vluchtelingen in Irak. Ook heeft zij jaren bij de Publieke Omroep gewerkt, onder andere als programmamaker en beleidsadviseur. In 2016 was ze vanuit de EO betrokken bij een documentaire over online seksuele uitbuiting van kinderen op de Filipijnen. In de documentaire komt het werk van IJM voorbij. Ze was geraakt door het onrecht wat deze kinderen wordt aangedaan en de moedige en effectieve aanpak van IJM. “Later heb ik met eigen ogen gezien hoe IJM zich inzet voor deze kinderen op de Filipijnen, maar ook voor de kinderen die zijn verhandeld en vastzitten in de visindustrie in Ghana. Indrukwekkend om te zien hoe IJM deze kinderen bevrijdt en hen door het nazorgtraject een hoopvolle toekomst biedt. Graag werk ik samen met strategische partners, die geraakt zijn door dit onrecht en iets willen bijdragen in de strijd tegen slavernij.”