Anita Delhaas

Algemeen Directeur

Vanuit mijn jaren lange ervaring in hulpverlening weet ik hoe belangrijk het is om naast noodhulp, onderwijs en gezondheidszorg ook de diepere oorzaken van armoede aan te pakken. In mijn nieuwe rol bij IJM zie ik uit om het onrecht wat miljoenen mensen wordt aangedaan onder de aandacht te brengen in Nederland en andere Europese landen. Vele landen in Europa hebben nog nooit in de geschiedenis zoveel te maken gehad met mensenhandel als nu. Het is een voorrecht om een steentje bij te dragen aan IJM's missie en mensen hoop te bieden voor een betere toekomst in vrijheid en voorspoed.