41 slaven bevrijd in 1 week

maandag 10 oktober 2016

CHENNAI, INDIA – Drie geslaagde reddingsoperaties, in een tijdsbestek van één week, geven de strijd tegen arbeidsslavernij in de deelstaat Tamil Nadu een veelbelovende impuls.

IJM en de plaatselijke autoriteiten voerden gezamenlijk twee reddingsoperaties uit, waarbij 41 mensen werden bevrijd, die door geweld en fictieve schulden werden vastgehouden. Enkele dagen daarvoor had een bond van voormalige slaven zelf al een reddingsoperatie op touw gezet, waardoor acht mensen werden bevrijd.

Vier families bevrijd uit schokkende omstandigheden
Op 23 september, de dag van de eerste reddingsoperatie, vergezelde IJM enkele districtsbestuurders naar een houtzagerij op het platteland, waar vier gezinnen gedwongen moesten werken. Enkele mannen en vrouwen zaten hier al bijna 25 jaar vast als slaaf en één vrouw was slechts twee weken geleden bevallen van een meisje.

 

'Enkele mannen en vrouwen zaten hier al bijna 25 jaar vast'

 


De eigenaar van de houtzagerij had de gezinnen in de val gelokt aan de hand van fictieve schulden en onder bedreiging van geweld. Hij stond de gezinnen niet toe het terrein te verlaten, maar zorgde ook niet voor een dak boven hun hoofd. Sommige sliepen in de open lucht, andere in een nabij bushokje. Ze werkten urenlang onder zijn toezicht en kregen nauwelijks genoeg te eten om te kunnen overleven.
Op de dag van de reddingsoperatie werden de arbeiders door de autoriteiten ondervraagd en alle 11 werden in een overheidskantoor in veiligheid gebracht, waar ze een warme maaltijd en medische zorg kregen. Voor de pasgeboren, zieke baby kwam dat net op tijd.
De autoriteiten legden hun verhalen vast en vaardigden vrijheidscertificaten uit, waardoor elke fictieve schuld werd kwijtgescholden. De families kregen een subsidie om te kunnen herstellen en in vrijheid een nieuw leven op te bouwen. Aan het einde van de dag begeleidden de autoriteiten hen terug naar huis.
In de dagen na de reddingsoperatie werden aanklachten ingediend tegen de fabriekseigenaar voor het verhandelen en uitbuiten van de families. Hierop volgde zijn arrestatie.
Tijdens een tweede, soortgelijke reddingsoperatie op 26 september, bevrijdden de autoriteiten in samenwerking met IJM 30 slaven uit een steenfabriek in een ander gedeelte van de deelstaat Tamil Nadu. De machtige fabriekseigenaar hield verschillende families, met veel kinderen, jarenlang vast en dwong hen zware stenen te bakken en dragen. Ook hij staat inmiddels terecht voor zijn misdaden. De autoriteiten werkten zeer zorgvuldig tijdens de operatie, om ervoor te zorgen dat de slachtoffers in veiligheid werden gebracht en terug konden keren naar hun eigen dorpen.


Bevrijde slaven worden bevrijders
IJM heeft de autoriteiten in Tamil Nadu sinds 2001 geholpen in de strijd tegen deze vorm van slavernij, maar ons uiteindelijke doel is altijd geweest dat lokale initiatieven voor een duurzame oplossing zouden zorgen in de strijd tegen arbeidsslavernij.

Onderdeel van deze strategie is het trainen van zogenaamde Released Bonded Laborer Associations (RBLA’s). Dit zijn bonden waarin plaatselijke leiders zijn verenigd, die ooit zelf vastzaten in slavernij. Deze groepen hebben grote invloed op het garanderen van de rechten van hun gemeenschap en zien nu het succes van het bevrijden van anderen uit slavernij.

Op 17 september coördineerde zo’n door IJM getrainde RBLA een geslaagde reddingsopera-tie, waarbij acht mensen uit een rijstfabriek werden bevrijd, onder wie vier jonge kinderen. In mei 2016 hadden ze van het misbruik gehoord en de maanden erna onderzochten ze de zaak in samenwerking met de autoriteiten.

Nadat de gezinnen in veiligheid waren gebracht, zorgden de RBLA en de plaatselijke autoriteiten ervoor dat alle stappen werden genomen die nodig zijn om deze gezinnen verder op weg te helpen: medische zorg, warme maaltijden, vrijheidscertificaten, subsidies voor rehabilitatie en een veilige terugkeer naar huis. De autoriteiten dienden ook een aanklacht in tegen de eigenaar van de rijstfabriek en op 19 september werd deze gearresteerd: een cruciale factor om andere families op preventieve wijze te beschermen tegen slavernij.
Veel van deze noodzakelijke stappen leverden in de afgelopen jaren veel problemen op, maar vandaag de dag is dit anders en nemen autoriteiten en plaatselijke gemeenschappen het heft in handen om een einde aan slavernij te maken.

Ben jij al betrokken in de bevrijding van slaven? Doe mee!

Realisatie: WebNL | Copyright 2019 | International Justice Mission Nederland | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden