Global Goals

Global Goals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de Global Goals?

De global goals zijn zeventien ‘Sustainable Development Goals’, of SDG’s, om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, zo schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid, het aanpakken van geweld en het aanpakken van klimaatverandering.

Meer info over de Global Goals is hier te vinden.

Onze visie op de Global Goals
International Justice Mission (IJM), de grootste antislavernij organisatie ter wereld, prijst het opnemen van gerechtigheid in de Verenigde Naties’ nieuwe ‘Sustainable Development Goals’. ‘Sustainable Development Goal 16 richt zich op het “promoten van vredige, inclusieve samenlevingen voor het bereiken van duurzame ontwikkeling, het voorzien van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het bouwen van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instituties op alle niveaus”.

Functionerende rechtssystemen zijn geen realiteit voor biljoenen arme mensen, alhoewel dit cruciaal is voor het beschermen van andere ontwikkelingsinvesteringen” zegt Gary Haugen, oprichter en CEO van IJM. “In het toewerken naar het bereiken van het nieuwe SDG doel van het promoten van vrede, het vestigen van gerechtigheid en het creëren van een wereld waarin iedereen zich veilig kan voelen zullen de andere 16 doelen een veel betere kans krijgen om echt van betekenis te zijn in het leven van de armen”.

"De SDG’s vormen een vervolg op de millenniumdoelen en zullen een weg moeten vinden om extreme armoede te adresseren en een betere kwaliteit van leven voor iedereen in de wereld voor de volgende 15 jaar te garanderen."

In Maart 2015, legde Haugen in een TED Talk getiteld “The Hidden Reason for Poverty the World Needs to Address Now” uit waarom het bereiken van gerechtigheid zo belangrijk is voor het bestrijden van armoede. Hij zei: “De waarheid is dat de armen in onze wereld worden vertrapt onder systemen van geweld. De weg die voor ons ligt, is vrij duidelijk. Nummer één: we moeten het stoppen van geweld onmisbaar maken in de strijd tegen armoede.”

“Nu gerechtigheid een component is van de SGD’s, is het de uitdaging voor overheden, donorlanden en de internationale ontwikkelingsorganisaties om te innoveren en manieren uit te vinden om rechtshandhavinginstituties en strafrechtsystemen te herbouwen en professionaliseren om dit te bereiken,” aldus Caroly Houmes, directeur van IJM in Nederland. “Wij roepen overheden en andere donoren op om grote investeringen te doen in het bouwen van rechtscapaciteit dat zal leiden tot het beschermen van de armen en een eind zal maken aan de straffeloosheid van zij die deze armen geweld aandoen.”


Wat doet IJM?
In het toewerken naar het behalen van SDG 16, het promoten van vrede, het vestigen van gerechtigheid en het creëren van een wereld waarin iedereen zich veilig kan voelen, zullen de andere doelen een veel betere kans krijgen om echt van betekenis te zijn in het leven van de armen. “Functionerende rechtssystemen zijn niet een realiteit voor biljoenen arme mensen alhoewel dit vitaal is voor het beschermen van andere ontwikkelingsthema’s” zegt Gary Haugen, oprichter en CEO van IJM. Volgens IJM ligt de sleutel tot het succesvol implementeren van de SDG’s in het opnemen van doelen in nationale programma’s en verslagen, het gebruik maken van de expertise en noviteit van partners in het maatschappelijke middenveld, het bouwen aan succesvolle zaken en het meten van impact. Dit zou moeten inhouden, maar niet beperkt blijven tot het volgende:

 1. Focus leggen op benaderingen die al bewezen succesvol zijn in het versterken van rechtssystemen.
2. Het realiseren van impact of meerdere niveaus, dat behelst lokaal, nationaal, donor overheden en nationale en internationale NGO’s om zo vooruitgang te garanderen en tevens te verzekeren dat alle beleidsinstrumenten gebruikt worden om gerechtigheid voor de armen te bereiken.
3. Het meten van resultaten door middel van het uitvoeren van ‘nulmetingen’ en het meten van de vooruitgang op het behalen van de vastgestelde doelen na een bepaalde periode.

De afgelopen jaren heeft IJM verschillende studies gepubliceerd die significante vooruitgang aantonen in de strijd tegen kinderen in de sekshandel. In Cambodja en de Filipijnen zijn het aantal kinderen in de sekshandel flink afgenomen nadat getrainde politie eenheden begonnen met het arresteren van verdachte mensensmokkelaren en nadat de rechtbanken hen begonnen te vervolgen. Slavernij – en discrete misdaad gedreven door hebberigheid – is buitenproportioneel kwetsbaar voor wetshandhaving (zie artikel Holly Burkwalter).
“Jaren van samenwerking met Cambodjaanse en Filippijnse leiders, politie rechtbanken, sociale diensten en NGO’s hebben voor een dramatische verandering gezorgd voor kinderen in Cambodja en de Filipijnen,” aldus Houmes. “Met de steun van internationale overheden en duizenden gerespecteerde organisaties zijn deze rechtssystemen nu gericht om het bestrijden van (wat er over is van de) kinderen in de sekshandel. Deze programma's kunnen in de toekomst gebruikt worden als model.”

Aanbevelingen Nederlandse overheid

Samen met andere organisaties maakt IJM zich sterk voor een coherente aanpak en goede implementatie van de Global Goals. Zo heeft IJM begin 2016 meegewerkt aan een project om Nederland SDG-proof te maken. Dit heeft geresulteerd in een rapport met een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse overheid. Het rapport is in juni 2016 overhandigd aan Minister Ploumen en kunt u hier downloaden.

Volgens IJM zou SDG 16 veel meer aandacht moeten krijgen. SDG 16 vormt namelijk de basis voor duurzame ontwikkeling. Marlies Hoekman schreef hier recent een artikel over en plaatste een aantal kanttekeningen bij het Nederlandse beleid. Lees hier het hele artikel.


Realisatie: WebNL | Copyright 2019 | International Justice Mission Nederland | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden