Comité van aanbeveling

Comité van aanbeveling

"Voor mijn programma 'Op de vlucht' was ik in de Filipijnen op zoek naar een veroordeelde Nederlandse pedoseksueel. Politie en justitie speurden al jaren naar de man die nog een lange gevangenisstraf moest uitzitten voor zijn misdaden. In onze zoektocht kregen wij hulp van een undercovermedewerker van IJM. Dankzij hem wisten wij de man binnen een dag op te sporen en met behulp van de lokale politie te arresteren. Zonder IJM hadden wij hem nooit zo snel gevonden. IJM speelt een belangrijke rol in de aanpak van mensenhandel. Niet alleen bevrijdt de organisatie slachtoffers, ook worden verdachten ter verantwoording geroepen in de rechtbank. IJM maakt verschil in landen als De Filipijnen."
John van den Heuvel - Misdaadverslaggever


 Als misdaadverslaggever ben ik de hele wereld over geweest en tijdens die reizen ben ik ooggetuige geweest van schokkende misstanden en gewetenloze misdaden, waarvan veel onschuldige mensen het slachtoffer werden. Mensenhandel, kinderprostitutie, slavernij, uitbuiting, sekshandel, noem het maar op. Niet zelden werden die misdrijven open en bloot gepleegd, voor iedereen waarneembaar, terwijl de wetgeving in die landen aan duidelijkheid toch niets te wensen over liet. Maar de naleving van die wetten, daar schortte het wel aan: door geldgebrek, door een tekort aan gekwalificeerde mensen, soms ook door corruptie en vaak door onwetendheid van de bevolking. Ik zat me dan vaak te verbijten en zag hoe goede intenties van de lokale overheden in drijfzand smoorden. Daarom is het van enorm belang dat de kennis en kunde van IJM worden onderkend en benut. Het is belangrijk dat een organisatie met ervaring én uithoudingsvermogen samen met de autoriteiten de koers bepaalt en daar ook aan vasthoudt. IJM kan dat - en doet dat ook ! - en is in dat opzicht een onmisbare factor geworden in een wereld waarin geluk en welvaart voor met name kinderen onrechtvaardig zijn verdeeld. Ik support IJM daarom van harte!
Peter R. De Vries - Misdaadverslaggever 

 

Hoop en gerechtigheid. Prachtige woorden die voor mij pas echt betekenis kregen toen ik aanraking kwam met IJM. We zijn in het westen zo gewend geraakt aan recht dat we nauwelijks meer anders weten. Binnen een paar minuten staat er allemaal politie op de stoep mocht je recht ernstig tekort worden gedaan. In veel landen is de politie vaak je grootste vijand. In India heb ik gezien hoe IJM gerechtigheid brengt, een heel land probeert op te voeden door juist daarheen te gaan waar het echt stinkt en daar hoop te brengen. Hoop voor kinderen die 12 keer per dag verkracht worden als seksslaaf of hoop voor jongetjes die 16 uur per dag met zware stenen moeten sjouwen tot ze er dood bij neervallen. Voor mij zijn die hoopbrengers echte helden, ze geven hun eigen makkelijke leven op en willen er zijn voor de onaanzienlijken, de onaanraakbaren, de mensen naar wie niemand nog omkijkt.
Bart Kuijpers - ondernemer, mede oprichter van Coolblue 

 

Ik ondersteun van harte het werk van IJM, omdat deze organisatie op een bijzonder effectieve wijze hulp weet te bieden aan de allerkwetstbaarsten in de samenleving en hen daarmee uitzicht verschaft op een waardig en hoopvol bestaan. In het bijzonder spreekt mij daarbij aan dat IJM oog heeft voor de onderliggende structuren die geweld en onrecht in stand houden en in haar projecten deze ook daadwerkelijk weet aan te pakken. Daarmee  brengt IJM de Bijbelse opdracht om recht en gerechtigheid te beoefenen op aansprekende wijze in de praktijk. 

Koos van den Berg, oud-lid van de Tweede Kamer voor de SGP


‘Recht bevrijdt. Zonder rechtsstaat verdwijnt voor velen alle hoop. Daarom is het werk van IJM zo cruciaal: vechtend voor de allerzwaksten werken aan rechtshandhaving en tegen gewelddadige onderdrukking.’
Herman Wijffels, Nederlands econoom en hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht‘Het is onvoorstelbaar dat in een wereld waarin de afschaffing van slavernij gevierd wordt, de uitbuiting van mensen, van kinderen, nog dagelijkse praktijk is. Mensen worden lichamelijk uitgebuit en als oud vuil behandeld. Ik ondersteun IJM van harte omdat mensenhandel ter plaatse wordt aangepakt. Daders worden vervolgd, slachtoffers ondersteund.”

Ed Anker, Wethouder Zwolle, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie


 

 

‘IJM bouwt aan de rechtsstaat in 14 landen. Heel concreet ten behoeve van de slachtoffers, in landen waar bescherming van de zwakken nog geen gegeven is. Waar politie en justitie angst inboezemen in plaats van bescherming bieden. IJM wil slachtoffers van politiegeweld in Afrika, schuldslaven in Zuid-Azië en kinderen die soms op jonge leeftijd verhandeld worden in de seksindustrie in Zuidoost-Azië die bescherming bieden. IJM wil hun recht doen en de onderdrukkers verantwoordelijk houden zodat de rechtsstaat ook daar een kans krijgt. Dat gaat ons allemaal aan, waar we ook vandaan komen. Want zonder recht is er geen vrijheid, zijn er geen kansen en heerst het recht van de sterkste.’
Herman Sietsma, voormalig Algemeen Directeur provincie Utrecht


 

 

 

‘Ik wil erkenning geven aan het werk dat IJM doet in het brengen van recht wereldwijd. Als internationaal jurist heb ik IJM praktisch rechtsadvies zien geven in diverse landen, waardoor er unieke mogelijkheden geschapen worden voor slachtoffers van misdrijven om toegang tot het recht te krijgen. Bovendien is IJM zeer actief in het bevrijden van slachtoffers en in het onmiddellijk bieden van nazorg.
Vanuit mijn persoonlijke interactie met de professionals van IJM kan ik getuigen dat IJM haar taak als mensenrechtenorganisatie die gerechtigheid brengt voor slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en andere vormen van gewelddadige onderdrukking uitstekend uitvoert. Advocaten, onderzoekers en nazorgspecialisten van IJM doen baanbrekend werk met lokale functionarissen om de vervolging van daders te verzekeren en het effectief functioneren van openbare rechtssystemen te bevorderen. Daarom beveel ik de professionele diensten van IJM en hun cruciale rol in de strijd tegen straffeloosheid en onrecht van harte aan.’
Gloria Atiba-Davies, advocaat aan het Internationaal StrafhofHet is een ongelofelijk maar waar, bedroevend, schokkend gegeven dat meer dan 150 jaar na de afschaffing van de slavernij er nog vele miljoenen kinderen en kwetsbare volwassenen misbruikt worden voor slavenarbeid en slavenhandel, waardoor meer dan 30 miljard dollar aan winst gegenereerd wordt door meedogenloze schenders van de menselijke waardigheid en vrijheid. Deze afschuwelijke situatie moet radicaal veranderen – en liever vandaag dan morgen. Stel je eens voor dat jij je in die hopeloze, oneindige, vreselijke situatie bevindt – of zelfs je kind…
Hier moet iets aan gedaan worden! Iemand moet in actie komen! Ik bewonder en steun het moedige werk dat International Justice Mission doet – veelal op vrijwillige basis, en soms met gevaar voor eigen leven. Ze worden daarbij geïnspireerd door christelijke normen en waarden, maar ondersteunen iedereen die hun hulp nodig heeft, ongeacht geloof, ras, kleur of geslacht en wat hun achtergrond ook is. Ze streven ernaar structureel, individueel en praktisch hulp te verlenen. Ze ondersteunen wetten en structuren die mensenrechten waarborgen, maar bieden ook hulp aan slachtoffers en werken mee aan een gepaste reactie op overtreders en mensenhandelaren – gerechtelijke vervolging en straf.
De wet is ontwikkeld om ons mensen te helpen een beschermend schild tegen wreedheid, slavernij, mensenhandel en willekeurig geweld te scheppen. Laten we er erg voorzichtig mee zijn, hem koesteren en versterken. Vrijheid is een kostbaar, kwetsbaar gevolg van constante waakzaamheid en actie. Beschouw haar niet als vanzelfsprekend, want dan zal ze wegkwijnen en vergaan. En wees blij, wees vreselijk blij als je de hulp van IJM niet nodig hebt om je uit een moeilijke situatie te komen bevrijden. Help IJM mensen te helpen. Help IJM ruimhartig. Je kunt het.’
Maurits Groen, milieu- en communicatieadviseur


‘Ik heb zowel in de VS als in Nederland de mensen van IJM leren kennen als gepassioneerde advocaten van slachtoffers van moderne slavernij en mensenhandel. De strijd van IJM is een strijd voor mensen van wie zelfs hun vrijheid en hun waardigheid zijn afgepakt. Graag sta ik schouder aan schouder in dit gevecht tegen deze gruwelijke vorm van onrecht.’
Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie‘Ik ondersteun van harte het werk van IJM omdat de ChristenUnie en IJM hetzelfde doel nastreven, namelijk het tegengaan van kinderprostitutie, mensenhandel en slavernij. Ik heb in India gezien hoe hele gezinnen gedwongen moesten werken in de steengroeven vanwege erfschulden, maar ook hoe deze gezinnen via rechtszaken uit de slavernij werden gehaald.'  
Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie

 

 

"Wat ik mooi vind aan het werk van IJM is de doordachte, evenwichtige inzet voor versterking van gerechtigheid wereldwijd. IJM maakt zowel werk van praktische hulpverlening, als werken aan verbetering van rechtssystemen. Veel waardering heb ik ook voor de fijngevoeligheid in het opsporen van de kansen en uitdagingen in elk land afzonderlijk."  
Kees van der Staaij, fractievoorzitter SGP

 

"Although I have previously been hesitant to endorse specific organizations the time has come for me to officially do so. Based on the work and character of the people I have met who are involved with International Justice Mission, I encourage you to do your homework and visit their website. 

I have advocated for legislative changes at the local, regional and international levels around the globe for 13 years. This has been with the intent to better educate and equip society, governments, and law enforcement officers in combatting human trafficking, government corruption and the protection of Whistleblowers. Many times criminal organizations behind the trade have often infiltrated the very law enforcement organizations that are tasked with protecting and investigating.

International Justice Mission has effectively created a multi-disciplined approach to address the global phenomena of human trafficking and other horrendous human rights violations around the world.  I encourage you read about the remarkable work they are doing to facilitate the investigation, mentor and train law enforcement officials, and use existing country legislation to get the convictions and sentences to make a difference. They are turning victims into survivors and speeding up the wheels of justice around the world."
- Kathryn Bolkovac, author of “The Whistleblower, Sex Trafficking, Military Contractors and One Women’s Fight for Justice” and subject of the feature film “Whistleblower”, starring Rachel Weisz. 


Realisatie: WebNL | Copyright 2019 | International Justice Mission Nederland | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden