Werkend rechtssysteem noodzakelijk in aanpak mensenhandel

24 augustus 2017

Bij het doorbladeren van de dagbladen, kunnen wij bij het scannen van de koppen al snel een verkeerde conclusie trekken. ‘Daling in veroordelingen mensenhandel’ zou immers kunnen suggereren dat de misdaad afneemt. Het is maar de vraag of dit ook daadwerkelijk het geval is.

In landen waar mensenhandel floreert, kunnen daders straffeloos hun gang gaan. Zo lopen ‘eigenaren’ van slaven in India statistisch gezien meer gevaar om door de bliksem getroffen te worden, dan om een gevangenisstraf te krijgen voor hun misdaden. Om een eind te maken aan mensenhandel, is een goed functionerend rechtssysteem daarom van cruciaal belang.
Mensenrechtenorganisatie International Justice Mission (IJM) is werelds grootste organisatie in de strijd tegen slavernij. Onder slavernij vallen misdaden als gedwongen arbeid, handel in minderjarigen voor de commerciële seksindustrie en misbruik van kinderen voor cyberseks. In landen als India, De Filipijnen en De Dominicaanse Republiek, bevrijdt IJM slachtoffers uit bordelen, fabrieken en krotjes waarin zij worden uitgebuit en misbruikt. Zo krijgen duizenden slachtoffers jaarlijks hun vrijheid terug. Maar om de wereldwijd circa 46 miljoen slaven te bevrijden, is meer nodig. Daarom werkt de organisatie nauw samen met lokale autoriteiten. IJM traint politiekorpsen in het signaleren en aanpakken van mensenhandel leidt aanklagers en rechters op hoe misdadigers te vervolgens en te veroordelen. Niet de afname van veroordelingen, maar de toename ervan is daarom juist goed nieuws. Niet alleen doet dit recht aan de slachtoffers, ook geeft het een duidelijk signaal af aan (potentiele) daders: wij zien deze misdaad niet langer door de vingers.

Veroordelingen
Met financiële steun van de Bill en Melinda Gates Foundation, trainde IJM lokale autoriteiten in Cebu, de Filipijnen, in de aanpak van mensenhandel. Doelstelling was om in vier jaar tijd het percentage kinderen in de seksindustrie met twintig procent te reduceren. Na onafhankelijk onderzoek bleek dit uiteindelijk 79 procent te zijn. Een percentage dat alleen mogelijk was doordat politie-agenten en aanklagers meer know-how kregen en misdadigers veroordeeld werden voor hun misdaden.

Wanneer publieke rechtssystemen worden ingericht om slachtoffers te beschermen – zodat slaveneigenaren, mensenhandelaars en andere criminelen niet langer hun gang kunnen gaan – zullen miljoenen kwetsbare kinderen, vrouwen en mannen nooit misbruikt worden. Een filosofie die opgaat in zowel binnen- als buitenland. Een aanpak die in eerste instantie dus niet voor minder, maar juist voor meer veroordelingen zal zorgen. Met als uiteindelijke resultaat dat er steeds minder mensenhandelaren veroordeeld worden. Niet omdat hun misdaden niet meer serieus worden genomen, maar omdat ze simpelweg niet meer gepleegd worden.

Caroly Houmes

Directeur

blogs van Caroly Houmes
comments powered by Disqus

Realisatie: WebNL | Copyright 2018 | International Justice Mission Nederland | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden