Manila

Manila

HET PROBLEEM: MENSENHANDEL VOOR CYBERSEKS

Mensenhandel voor cyberseks is een vorm van moderne slavernij die niet mogelijk was vóór het digitale tijdperk. Mensenhandel voor doeleinden van cyberseks is het livestreamen van seksueel (kinder)misbruik via internet, opgezet door volwassenen die online betalingen ontvangen van pedofielen uit de hele wereld.

De Filipijnse overheid heeft, sinds IJM zich in 2000 in Manila vestigde, grote vooruitgang geboekt in haar strijd tegen gedwongen prostitutie. Uit onderzoek van IJM bleek dat 75% minder kinderen op straat en in bars tot prostitutie werd gedwongen in de gebieden waar we met de autoriteiten samenwerkten. Nu hebben rechtshandhavers speciale training nodig om kinderen te bevrijden uit de cyberseksindustrie. Daarnaast hebben bevrijde slachtoffers speciale nazorg nodig die hen op de lange termijn ondersteuning biedt.“Als ik een slachtoffer van mensenhandel zou zien of horen, zou ik haar gewoon willen troosten. Help haar om zich op de toekomst te richten, want dat is het begin van waar ook ik nu sta.”
–Cassie*, bevrijd uit de cyberseksindustrie in Manila

HOE IJM MANILA MENSENHANDEL VOOR CYBERSEKS BESTRIJDT

We helpen slachtoffers door de Filipijnse autoriteiten en internationale rechtshandhavingsinstanties bij te staan met de opsporing en bevrijding van kinderen, die door mensen worden gedwongen seksuele handelingen te verrichten voor online (live)streaming.
We laten daders berechten. We helpen de politie bij het doen van onderzoek en het verzamelen van bewijsmateriaal, zodat criminelen, die kinderen voor de webcam uitbuiten en hiervan financieel profiteren, worden opgepakt. We staan openbaar aanklagers juridisch bij tijdens de vervolging van de daders, zodat er een einde komt aan straffeloosheid en andere criminelen worden afgeschrikt. 
We herstellen de levens van slachtoffers door voor elk kind individuele behandelplannen op te stellen. Slachtoffers van uitbuiting voor cyberseksdoeleinden hebben unieke behoeften, zijn vaak erg jong en het zijn vaker jongens dan in geval van uitbuiting op straat of in bars. Veel slachtoffers moeten eerst een tijd in een opvanghuis blijven, voordat ze terug naar huis kunnen gaan. Naast het bieden van zorg en therapie, ontwikkelt en optimaliseert IJM ook nieuwe tools voor opvanghuizen die slachtoffers van de cyberseksindustrie behandelen.
We versterken rechtssystemen door trainingen en coaching te geven aan politie, rechters en partnerorganisaties die nazorg bieden. Directeur veldkantoor Sam Inocencio
Sam kwam in 2003 voor IJM Manila werken als advocaat. Hij werd Legal Director en later Deputy Director voor IJM in Cebu, waar hij hielp leiding te geven aan het team dat samenwerkte met lokale autoriteiten om het aantal kinderen in de seksindustrie in Cebu drastisch te verminderen. Sinds 2012 is Sam directeur van IJM Manila.

 

 

Realisatie: WebNL | Copyright 2019 | International Justice Mission Nederland | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden